26/11/12

Modul Pembinaan Objek Pembelajaran ( Learning Object ) : Satu Panduan Ringkas

Oleh :
Puan Hajah Anisah Binti Hashim
Jabatan Ilmu Pendidikan, IPG KBM
2012

MENJENTIK MINDA.....

" Tiada tali yang paling erat selain tali silaturrahim,
Tiada pintu yang paling kukuh selain pintu hati,
Tiada hutang yang paling berat selain hutang budi,
Tiada pemberian yang paling berharga selain
memberi maaf... "