11/09/12

Pra Seminar Penyelididkan Tindakan Peringkat JIP

Untuk mempastikan pelajar bersedia dengan Seminar Penyelidikan sebenar, satu Pre Seminar telah diadakan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan pada 7 September 2012. Pre Seminar diadakan bertujuan untuk mengasah ketajaman berfikir, kemahiran komunikasi, ketajaman ilmu dan cara mempertahankan dapatan kajian mereka.

Kejayaan merancang aktiviti Pre Seminar memberikan pelajar panduan dan pengalaman sebenar bagaimana menghadapi Seminar Penyelidikan Tindakan yang sebenarnya.

MENJENTIK MINDA.....

" Tiada tali yang paling erat selain tali silaturrahim,
Tiada pintu yang paling kukuh selain pintu hati,
Tiada hutang yang paling berat selain hutang budi,
Tiada pemberian yang paling berharga selain
memberi maaf... "