19/04/12

Pameran Peka Pemulihan oleh DPLI Pendidikan Pemulihan

Pada 9hb April,2012, telah diadakan Pameran Peka Pemulihan oleh DPLI Pendidikan Pemulihan di Dewan Za'ba, IPG KBM.  Pameran ini diadakan bertujuan memberi pendedahan dan mengukuhkan pengetahuan guru-guru pelatih dalam pengajaran dan pembelajaran nanti di sekolah. Guru pelatih juga dapat mendalami dengan lebih dekat lagi strategi P&P yang berkesan, kreatif, inovatif dan produktif.

antara contoh-contoh Bahan Bantu Mengajar yang disediakan oleh guru pelatih
MENJENTIK MINDA.....

" Tiada tali yang paling erat selain tali silaturrahim,
Tiada pintu yang paling kukuh selain pintu hati,
Tiada hutang yang paling berat selain hutang budi,
Tiada pemberian yang paling berharga selain
memberi maaf... "